Home A1 Kurz češtiny – den 12: Akuzativ, čísla 1000-999999 a ceny

Kurz češtiny – den 12: Akuzativ, čísla 1000-999999 a ceny

Opakujeme akuzativ mužského rodu životného a taky přivlastňovací zájmena (můj, tvůj…) a přídavná jména.

Opakujeme akuzativ ženského rodu a taky přivlastňovací zájmena (moje, tvoje…) a přídavná jména.

Čísla už jste se učili, teď přidáme tisíce (a taky řekneme, jak číst roky).

Nakonec si řekneme, jak říct, kolik co stojí.

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: