Home A1 Kurz češtiny – den 20: Plurál (+ pár užitečných sloves)

Kurz češtiny – den 20: Plurál (+ pár užitečných sloves)

Nejprve se na množné číslo (plurál) podíváme tak, že změny ukážeme podle rodů. Uvidíte rod mužský neživotný, ženský a střední. Rod mužský životný budeme studovat až později. Konkrétně můžete vidět změny slov “ten” a “dva”, tvrdých a měkkých adjektiv a substantiv s různými koncovkami.

Zkuste si, jak můžete pravidla z předchozího videa používat! Cvičení na plurál. Můžete udělat pauzu a nejdřív si všechno napsat sami – se mnou potom jenom kontrolovat a opravovat chyby.

V tomto videu ještě trochu procvičíme tvoření množného čísla substantiv, ale přidáme ještě slova “ten”, “dva” a tvrdá adjektiva. Opět doporučuji video zapauzovat, sami všechno napsat a potom se mnou jenom kontrolovat a opravovat si chyby.

V tomto videu najdete slovesa čekat/počkat, dívat se / podívat se, kupovat/koupit, potřebovat, prodávat/prodat, pronajímat/pronajmout, pronajímat si / pronajmout si.

Trochu vysvětluju, co znamenají, a potom říkám, jaká je forma “já”. Také mluvím o tom, že páry sloves, která mají stejný význam, mají různý vid. Jedno z nich je vždy nedokonavé (imperfektivní) a druhé dokonavé (perfektivní). Nedokonavá slovesa používáme, když mluvíme o něčem, co probíhá nebo co se opakuje, kde je důležitý proces. Mají minulý, přítomný a budoucí čas. Dokonavá slovesa používáme, když mluvíme o něčem, co je hotovo. Mají jenom minulý a budoucí čas, proto je forma uvedená ve videu vlastně budoucí čas.

VÍCE O PLURÁLU:

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: