Home A1 Kurz češtiny – den 22: Budoucí čas

Kurz češtiny – den 22: Budoucí čas

V tomto videu se podíváme na budoucí čas (futurum). Už jsme o něm trochu mluvili, už jste viděli, jaký je budoucí čas slovesa “být”. Kromě něj si řekneme, jaký je budoucí čas tzv. imperfektivních (nedokonavých) sloves, a co to “imperfektivní slovesa” vlastně jsou.

Slovesa pohybu (jít, jet, letět) jsou imperfektivní slovesa, ale mají odlišný budoucí čas od těch ostatních (o kterých jsme mluvili v minulém videu). Proto se jim věnujeme samostatně.

Perfektivní slovesa jsou ta, která popisují akci, která se neopakuje a je dokončená. Jsou to slovesa, která nemají přítomný čas, mají jenom minulý a budoucí čas. A v budoucím čase nepoužíváme pomocné sloveso “být” (žádné “budu”). Budoucí čas perfektivních sloves vypadá jako přítomný čas sloves imperfektivních.

V této lekci si zopakujeme fráze, které jsme se už učili (spojené s minulým a přítomným časem), a přidáme časové fráze pro budoucí čas. Odpovídají na otázku “kdy”.

V posledním videu dne si vyzkoušíte, co jste se naučili. Vaším úkolem bude přepsat věty, které jsou v minulém čase, do času budoucího. Musíte změnit časové výrazy a slovesa.

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: