Home A1 Kurz češtiny – den 33: Prefixy (u sloves pohybu)

Kurz češtiny – den 33: Prefixy (u sloves pohybu)

Dnes máme velké téma – PREFIXY (neboli předpony). Konkrétně se podíváme na to, co znamenají U SLOVES POHYBU. Zkusím vám názorně vysvětlit, co znamenají, napíšu pár sloves a vět, jak se používají.

V tomto videu se podíváme na předpony PŘI- a OD-.

V tomto videu se podíváme na předpony VY- a V-.

V tomto videu se podíváme na předpony VY- a S-.

V tomto videu se podíváme na předpony S- a ROZ-.

V tomto videu se podíváme na předpony VY- a ROZ-.

V tomto videu se podíváme na předpony VY-/NA-/PŘE-, které používáme, když mluvíme o pohybu do nebo z dopravních prostředků.

V tomto videu se podíváme na předpony PŘE-, PRO- a OB-.

V tomto videu se podíváme na předpony POD-, NAD- a PŘED-.

V tomto videu se podíváme na předpony DO- a ZA-.

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: