Home A1 Plurál: mužský neživotný, ženský a střední rod

Plurál: mužský neživotný, ženský a střední rod

Toto video se věnuje plurálu, to je množné číslo.

Najdete tady pravidla pro mužský rod neživotný (maskulina inanimata), ženský rod (feminina) a střední rod (neutra). Pro tyto rody jsou stejné koncovky v nominativu jako v akuzativu plurálu.

Mužský rod životný (maskulina animata) má stejná pravidla jako mužský rod neživotný jenom v akuzativu, v nominativu jsou pravidla jiná.

Ve videu jsou základní pravidla, ale také výjimky (například plurál cizích slov).