Home B1 Prefixy u českých sloves

Prefixy u českých sloves

Jaký rozdíl způsobí prefixy (předpony) u sloves?

V prvním videu najdete vysvětlení prefixů sloves:

  • DĚLAT: dodělat, nadělat, obdělat, prodělat, předělat, přidělat, rozdělat, vydělat a zadělat
  • PSÁT: dopsat, napsat, nadepsat, podepsat, propsat, přepsat, předepsat, připsat, rozepsat, sepsat, vepsat, vypsat, zapsat

Ve druhém videu se ještě vracím ke slovesům opsat a odepsat a dále mluvím o slovesech:

  • MĚNIT: obměnit, odměnit, změnit, směnit, přeměnit, proměnit, rozměnit, zaměnit
  • ČÍST: dočíst, načíst, pročíst, přečíst, předčítat, počítat, přičíst, rozečíst, sečíst, vyčíst, začíst se

V posledním videu se zaměřuji na slovesa:

  • BRÁT: dobírat, dobírat si, dobrat, podebírat, probírat, přebrat, přibrat, odebírat, obírat, sbírat, sebrat, zabírat, nabírat, rozebírat, vybírat
  • HRÁT: dohrát, nahrát, obehrát, odehrát, odehrát se, prohrát, přehrát, předehrát, přihrát, rozehrát, sehrát, vyhrát, zahrát, zahrávat si