Slovíčka: Cestování

Další video slovní zásoby s obrázky. Dneska je téma cestování, doprava, dopravní prostředky… Čím můžete cestovat? Po čem? Co při tom potřebujete? Ve videu můžete vidět obrázky a poslouchat vyprávění o tom, co se na nich nachází, plus přidané informace o slovní zásobě.

Jedná se o pexeso ze série “Najdi dvojici – angličtina” od Infoy.


Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *