Home B2 Ústní zkouška VŠE: Více než 100 ekonomických a jiných otázek

Ústní zkouška VŠE: Více než 100 ekonomických a jiných otázek

Budete dělat ústní zkoušku v rámci přijímacího testu z českého jazyka pro cizince na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE)? Test bude mít tyto části:

  • krátký skupinový pohovor (asi 10 studentů) na obecná a mírně ekonomická témata, např. volný čas, rodina, bydlení, zaměstnání, studium, cestování, reklama atd. (asi 2 otázky, ale možná více – celkem 30 bodů)
  • porozumění čtenému textu – čtení (5 otázek abcd – 10 bodů – 6 minut)
  • porozumění slyšenému textu – poslech (15 otázek abcd – 30 bodů – 4 minuty na přečtení zadání, 1. poslech, 1 minuta, 2. poslech, 2 minuty na kontrolu)

Ze zkoušky potřebujete minimálně 60 %, to znamená 42 bodů.

Nevíte, jaké otázky byste tam mohli dostat? Možná nějaké ekonomické, možná ne… Tady jsou nějaké příklady… Na otázky si můžete zkusit odpovědět i v případě, že se připravujete na mluvení u zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni B1 nebo B2. (Nebojte, možná to bude lehčí, ale jestli rozumíte těmto slovům, pomůže vám to rozumět i textům u zkoušky.)