Home B1 Zkouška B1: Psaní – obecně

Zkouška B1: Psaní – obecně

Chcete dělat certifikovanou zkoušku z češtiny jako cizího jazyka? Možná proto, abyste dostali české občanství, možná proto, abyste mohli studovat na české univerzitě…

Největší problém je pro studenty asi úloha PSANÍ. Jak na to? Jak psaní u zkoušky B1 vlastně vypadá? Co tam musíte dělat? Na co dát pozor? V tomto videu najdete obecné informace.

POPIS ZVLÁDNUTÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI ÚROVNI B1

Při psaní umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.