Home B1 Zkouška B1 – slovní zásoba: Osobní údaje

Zkouška B1 – slovní zásoba: Osobní údaje

První skupina slovíček se vztahuje k osobě, která mluví – to znamená, jak se představíte a řeknete něco o svém životě a rodině.

V popisu prahové úrovně B1 se říká:

Student se umí představit, hláskovat své jméno, udat adresu, telefonní číslo, datum a místo narození, věk, pohlaví, stav, národnost, povolání,náboženství, sdělit základní údaje o rodině,říct, co má a nemá rád.Umí získat obdobné informace od ostatních osob a porozumět jim.

SLOVÍČKA, KTERÁ URČITĚ MUSÍTE ZNÁT:

 • jméno, křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, jmenovat se
 • pan, paní, slečna
 • bydlet, adresa, náměstí, ulice, číslo, venkov, vesnice, město, hlavní město, země
 • telefon, telefonní číslo, telefonovat, zatelefonovat, volat, zavolat
 • narodit se, datum, místo, narození
 • muž, žena, chlapec, dívka
 • svobodný, svobodná, ženatý, vdaná
 • národnost, cizí, cizinec, cizinka, být z
 • práce, zaměstnání, dělat, státní úřad, (soukromá) firma, podnik, zaměstnavatel, ředitel, zaměstnanec
 • rodina, rodiče, otec, matka, dítě, manžel, manželka, syn, dcera, bratr, sestra
 • náboženství, vyznání, Bůh, bůh, věřit v, kostel, kaple, svatý
 • povaha, charakter, člověk, milý, dobrý, hodný, (ne)slušný, (ne)příjemný, protivný, (ne)inteligentní, špatný, zlý
 • vypadat, vysoký, malý, tlustý, silný, hubený, štíhlý, tmavovlasý, blond, (ne)hezký

Tohle samozřejmě nejsou úplně všechna slovíčka, která můžete používat, ale je to základ.