Home A2 Test: Basic Czech II – Lesson 10

Test: Basic Czech II – Lesson 10

 • What can you test? weather, the locative, the instrumental, prepositions, verbs, adjectives, personal pronouns
 • Co můžete testovat? počasí, lokativ (lokál), instrumentál, předložky, slovesa, adjektiva, osobní zájmena

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech II (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech II (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech II – Lesson 10 – test

1. Přeložte do češtiny (Translate into Czech):

 1. It’s a freezing day. –
 2. It rained. –
 3. The sun is shining. –
 4. It’s overcast. –
 5. Wind is blowing. –
 6. It’s slippery. –
 7. It snowed. –
 8. There was a storm. –
 9. It’s around zero. –
 10. It’s sultry. –

Question 1 of 6

2. Dejte slova v závorce do správné formy lokálu nebo instrumentálu (Put the words in brackets into the correct form of the locative or the instrumental):

 1. Bydleli jsme nad (náměstí).
 2. Byl jsem na večeři s  (náš) (otec).
 3. Byla jsem na (další) (seminář) v  (Brno).
 4. Co se stalo s  (ta) (židle)?
 5. Hledám to město na (ta) (mapa).
 6. Jak jsi spokojený s  (to) (nové) (auto)?
 7. Je (známý) (zpěvák).
 8. Mluvili jsme o (tvoje) (sestra).
 9. Na (ten) (kulatý) (stůl) je váza.
 10. Počkám na tebe ve (vlak).
 11. Sejdeme se pod (ta) (věž) nebo před (pošta)?
 12. Slyšel jsi o (jejich) (nejmladší) (syn)?
 13. Stýská se mi po (můj) (bratranec).
 14. Uvařila jsem polévku se (slepičí) (vejce).
 15. (moderní) (učebnice) jsou dobré tabulky.
 16. Záleží mi na (naše) (maminka).

Question 2 of 6

3. Doplňte správnou předložku (Fill in the correct preposition):

 1. večeři (když jsme jedli) jsme mluvili dovolené.
 2. čem toužíš?
 3. jaře je  České republice teplo.
 4. přestávce jsme jedli svačinu.
 5. mostem je řeka.
 6. Co si myslíš tom svetru?
 7. Itálie je jihu Evropy.
 8. Jaký je rozdíl britskou a americkou angličtinou?
 9. Kdy jste se přestěhovali? – rokem.
 10. Nahoře stolem visí lampa.
 11. Nejsem spokojená svým bytem.
 12. Obraz je vzadu skříní.
 13. Pochybuju tom, že přijdeme včas.
 14. Půjdeš  námi do kina?
 15. Půjdu obědě na procházku.
 16. Seděla jsem Evou a Adamem. Eva seděla vlevo a Adam vpravo.
 17. Stýská se mi kamarádce.
 18. Velmi mi tobě záleží.

Question 3 of 6

4. Doplňte správné sloveso nebo adjektivum (Fill in the correct verb or adjective):

 1. Byla jsem výsledkem. (surprised)
 2. Čím je Brno? (known)
 3. na novém projektu. (we agreed)
 4. Jsem ráda, že s tvou rodinou. (got acquainted)
 5. Kde s manželem poprvé, Evo? (met)
 6. Kdy a kde ? (we’ll meet / get together)
 7. Když jsem studovala v Londýně, mi po Praze. (I missed)
 8. Moje sestra učitelkou. (became)
 9. Můžu s tebou zítra ? (count)
 10. O čem , Martine? (think)
 11. Pojedete o víkendu na hory? – To na počasí. (depends)
 12. Proč jste nebyl s hotelem, pane? (satisfied)
 13. Promiň, ale s tebou. (I don’t agree)
 14. s kamarádkou každý týden. (I get together)
 15. Vždycky po dobré práci. (I longed)

Question 4 of 6

5. Doplňte osobní zájmeno ve správné formě lokálu nebo instrumentálu (Fill in a personal pronoun in the correct form of the locative or the instrumental):

 1. Do jaké restaurace půjdeme? – Záleží na . Kam chcete?
 2. Já jsem tam nebyla. Mluvili jste o ?
 3. Jedeme o víkendu na hory. Chceš jet s ?
 4. Miluju tě a toužím po .
 5. Moje kočka zemřela. Stýská se mi po .
 6. Myslím, že nemají pravdu. Nesouhlasím s .
 7. Oni půjdou první, my půjdeme až po .
 8. Seděla jsem v kině ve druhé řadě, ale přede seděl vysoký muž a špatně jsem viděla.
 9. Ta práce je nudná. Nejsem s  spokojená.
 10. To je můj nový svetr. Co si o myslíš?

Question 5 of 6

6. Přeložte do češtiny (Translate into Czech):

 1. full board (breakfast, lunch, dinner) (2 words) =
 2. a direct flight (2 words) =
 3. a single room (2 words) =
 4. a travel agency (2 words) =
 5. That’s boring! (3 words) = !
 6. It’s not worth it! (4 words) = !
 7. a real adventure (2 words) =
 8. My condolences. (2 words) = .
 9. It’s a deal! It’s on! (1 word) = !
 10. tram 22 (2 words) =

Question 6 of 6