Home A2 Test: Basic Czech II – Lesson 9

Test: Basic Czech II – Lesson 9

 • What can you test? the genitive plural, past tense, future tense, perfective/imperfective verbs (aspect), verbs of motion, prefixes
 • Co můžete testovat? genitiv plurálu, minulý čas, budoucí čas, dokonavá/nedokonavá slovesa (vid), slovesa pohybu, prefixy

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech II (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech II (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech II – Lesson 9 – test

1. Dejte slova v závorce do správné formy (Put the words in brackets into the correct form):

 1. pět (kočka)
 2. několik (pes)
 3. málo (peníze)
 4. pár (můj)  (přítel)
 5. mnoho (cizinec)
 6. pár (populární)  (moře)
 7. čtyři (žena)
 8. hodně (cizí) (člověk)
 9. deset (ta)  (židle)
 10. kolik (rychlé) (auto)
 11. spousta (náš) (problém)
 12. pár (její)  (kamarád)
 13. kolik (jeho) (učebnice)
 14. pár (důležitá)  (věc)
 15. mnoho (vaše) (divadlo)

Question 1 of 9

2. Doplňte slova v závorce ve správné formě (Fill in the words in brackets in the correct form):

 1. Včera (přijít) málo (studentka).
 2. Do České republiky (jezdit) každý rok hodně (turista).
 3. Minulý týden tady (být) (2) (počítač).
 4. Kolik (herečka) (hrát) včera v divadle?
 5. Pracuju tady už několik (rok).

Question 2 of 9

3. Napište v budoucím čase, nepište osobní zájmena (Write in the future tense, don't write personal pronouns):

 1. já – jíst:
 2. ty – naobědvat se:
 3. on – napsat:
 4. ono – chutnat:
 5. my – počkat:
 6. vy – radit:
 7. oni – mýt se:
 8. ty – vyprat:
 9. já – zapamatovat si:
 10. my – ptát se:

Question 3 of 9

4. Doplňte dokonavá slovesa ve správné formě (Fill in perfective verbs in the correct form):

 1. Teď jím. Až , půjdu do školy.
 2. Teď se učí. Až všechno, půjde ven.
 3. Teď se holíš. Až , co budeš dělat?
 4. Teď se sprchujeme. Až , oblékneme se.
 5. Teď se dívají na film. Až na film, půjdou spát.
 6. Teď čtete knihu. Co budete dělat, až ji ?
 7. Lekce bude končit za pět minut. Až , bude přestávka.
 8. Maminka vaří. Až , bude oběd.
 9. Léto normálně trávím u moře, ale příští rok ho u řeky.
 10. Děti spí. Až , budou si hrát.

Question 4 of 9

5. Napište v minulém čase s dokonavými slovesy (Write in the past tense with perfective verbs):

 1. Kdy se vrací kamarádi? – Oni už .
 2. Připravuješ materiály, Evo? – Už všechno.
 3. Chcete koupit nové auto, kamarádi? – nové auto už před týdnem.
 4. Kdy bude Alena vstávat? – Už .
 5. V kolik hodin začíná ten film? – Už .
 6. Pořád na všechno zapomínám. – Přesně tak, kamaráde, včera zatelefonovat.
 7. Ještě si zvykám na české jídlo. Co ty, Ivane? – Já už .

Question 5 of 9

6. Napište v budoucím čase, NEMĚŇTE VID (Write in the future tense, DO NOT CHANGE THE ASPECT):

 1. Všiml sis mého nového mobilu? – mého nového mobilu?
 2. Dali jste si zmrzlinu? – zmrzlinu?
 3. Vzali si všechno? – všechno?
 4. Kdo ti pomohl? – Kdo ti ?
 5. Navštěvovali jsme babičku často. – babičku často.
 6. Kdy to posílali? – Kdy to ?
 7. Řekl jsem mu to. – mu to.
 8. Neukazoval jsem to včera. – Ani zítra to .

Question 6 of 9

7. Doplňte správnou předponu (Fill in the correct prefix):

 1. Učitel šel ven ze třídy.
 2. šli jsme se s kamarády u kina.
 3. Měl jsem čas, a proto jsem se šel po městě.
 4. Včera k nám jela na návštěvu babička.
 5. V kolik hodin jíždí ten vlak do Brna?
 6. Letadlo letělo přes vysokou horu.
 7. Vlak jel do tunelu.
 8. Karel a Klára se šli, už spolu nechodí.
 9. Pes běhl za dům a nevrací se. Stalo se něco?
 10. Autobus jížděl krásnými městy.

Question 7 of 9

8. Doplňte správné sloveso pohybu (Fill in the correct verb of movement):

 1. Otec vždy pozdě večer. (comes)
 2. V kolik hodin letadlo? (arrived)
 3. každý týden. (we meet)
 4. Kde je otec? – do práce. – Pěšky? – Ano. (left)
 5. V kolik hodin dnes slunce? (will rise)
 6. Ti lidé na druhou stranu ulice. (crossed)
 7. večer do kina, Martine? (will you go)
 8. Nejprve na kopec a potom dolů. (we went up / down)
 9. Hana a Honza na hory autem. (will not go)

Question 8 of 9

9. Přeložte do češtiny – použijte dokonavá slovesa (Translate into Czech – use perfective verbs):

Každá fráze má DVĚ SLOVA - zapište každé zvlášť (Each phrase consists of TWO WORDS - write each separately).

 1. to wash dishes =
 2. to take out trash =
 3. to tidy up the house =
 4. to shop for food =
 5. to wash clothes =
 6. to spend a weekend =
 7. to make a mess =
 8. a furnished flat =
 9. children’s bed  =
 10. a living room =

Question 9 of 9