Home A2 Test: Basic Czech II – Lesson 8

Test: Basic Czech II – Lesson 8

 • What can you test? “telephone phrases”, past tense, verbs of motion, the genitive, prepositions, dates
 • Co můžete testovat? fráze pro telefonování, minulý čas, slovesa pohybu, genitiv, předložky, datum

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech II (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech II (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech II – Lesson 8 – test

1. Translate these "telephone" phrases into Czech:

 1. Jana speaking (on the phone). – .
 2. Is Eva at home? – ?
 3. It will be right away. – .
 4. Just a moment, please. – .
 5. Who’s calling? – ?
 6. You’ve gone mad! – !
 7. That’s completely irrelevant. (I don’t care at all.) – .
 8. I am very sorry. – .
 9. I (female) somehow made a mistake (got confused). – .
 10. Can I take a message? – ?

Question 1 of 10

2. Fill in these verbs into the correct gaps in the past tense form:

 

číst, lhát, mýt, nepomoct, otevřít, přijmout, všimnout si, vzít, začít, zapomenout

 

 1. Kdo okno? Je zima!
 2. Kdo moje klíče? Kde jsou?
 3. Měl jsem problém, ale nikdo mi .
 4. Moje matka seděla na křesle a knihu.
 5. Myslím, že – neříkal pravdu.
 6. Náš šéf nového kolegu.
 7. Promiň, že jsem zatelefonovat.
 8. Spisovatel psát nový román.
 9. Tatínek byl venku a auto.
 10. někdo, že máš nové brýle?

Question 2 of 10

3. Translate the verbs into Czech:

 1. Hanka (flew) do New Yorku.
 2. (they’re going) do kina.
 3. Kam (you went – plural) na dovolenou?
 4. (we’re going) tam autem.
 5. Příští měsíc (I’ll fly) do Thajska.
 6. (you’ll go – singular) na tu párty?
 7. (I went – female) na koncert.
 8. To letadlo (is flying) vysoko.
 9. Zítra (you’ll go – plural) tramvají?

Question 3 of 10

4. Translate the sentences into Czech (don’t use personal pronouns unless necessary):

 1. A tram will go in five minutes. – .
 2. Anna will go to tennis every Wednesday. – .
 3. I will go by train from time to time. – .
 4. I’m going shopping now. – .
 5. In a while (short time), you’ll (singular) go home. – .
 6. Ivan is going to Berlín today. – .
 7. Last Sunday, they went to the theatre. – .
 8. Marek once went to France by car. – .
 9. They often ride a bike. – .
 10. We regularly went to work by metro. – .
 11. Who goes to school? – ?

Question 4 of 10

5. Put the words in brackets into the genitive form (the second case):

 1. Jedu do (Řím).
 2. Jsou z  (Amerika).
 3. Je to blízko (Paříž).
 4. Bydlí nedaleko (Brno).
 5. Všichni kromě (Marek) přišli.
 6. Zeptám se (přítel).
 7. Jsem ráda bez (televize).
 8. Běžel do (moře).
 9. Přijeli jsme z  (nádraží).
 10. Nemůžu žít bez (telefon).

Question 5 of 10

6. Put the words in brackets into the genitive form (the second case):

 1. Bál se (jejich) šéfa.
 2. Dostal talíř (rajská) polévky.
 3. Dostala dárek od (její) kluka.
 4. Koupili kilo (hovězí) masa.
 5. Pila šálek (černý) čaje.
 6. Seděla vedle (jeho) kolegy.
 7. Šli jsme tam bez (náš) psa.
 8. Vážil si (moderní) učitelky.
 9. Všimla si (moje) auta.
 10. Zeptám se (tvoje) sestry.

Question 6 of 10

7. Fill in personal pronouns in the genitive case:

 1. Byli jsme tam sami. Nikdo kromě nepřišel.
 2. Já do kina nechci. Můžeš jít beze .
 3. Jste můj idol. Vážím si .
 4. Kde je učitelka? Chci se na něco zeptat.
 5. Máme čerstvé mléko. Kolik chcete?
 6. Oni seděli vpravo a jejich pes vedle .
 7. Ten dárek mi dala sestra. Dostala jsem ho od .
 8. Ten pes je velký. Bojím se .
 9. Ty pomeranče jsou dobré. Kolik chcete?
 10. Znáš ten kostel? Bydlím vedle .

Question 7 of 10

8. Fill in prepositions:

 1. Nechceš jet víkendu Brna? Nevím, toho, jaké bude počasí.
 2. Mám lístky klubu koncert. Koncert začíná deset.
 3. Dostal jsem email kamarádky Anglie. Příští měsíc tam pojedu a budu bydlet kamarádky. Moc se to těším.
 4. Zajímáš se sport?
 5. Kdo sedí hned tebe?
 6. Včera jsem se učila celý den: rána večera. Neměla jsem pauzu, učila jsem se přestávky. Večer jsem šla obchodu kávu.
 7. Teď je 12.30. 12.45, to znamená 15 minut bude pauza a pauzy si můžete odpočinout.

Question 8 of 10

9. Write these dates in words (numbers of days and names of months):

 • 31. 12. =
 • 2. 11. =
 • 3. 10. =
 • 4. 9. =
 • 15. 8. =
 • 26. 7. =
 • 17. 6. =
 • 8. 5. =
 • 29. 4. =
 • 10. 3. =
 • 14. 2. =
 • 5. 1. =

Question 9 of 10

10. Translate the sentences into Czech:

 1. What’s new? – ?
 2. I’ll have ("give to myself") something good (tasty). – .
 3. I want to read something interesting. – .
 4. I don’t want to think of anything sad. – .
 5. There’s a lot of new (stuff). – .
 6. That’s nothing important. – .
 7. I have to eat little of sweet(s). – .
 8. I didn’t say anything like that. (male) – .
 9. I’m afraid of no dog. – .
 10. She asked some female student. – .

Question 10 of 10