Home A2 Test: Basic Czech II – Lesson 7

Test: Basic Czech II – Lesson 7

 • What can you test? modal verbs, the vocative, time, past tense, personal pronouns, prepositions, the accusative, indefinite and negative pronouns
 • Co můžete testovat? modální slovesa, vokativ, čas, minulý čas, osobní zájmena, předložky, akuzativ, neurčitá a záporná zájmena

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech II (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech II (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech II – Lesson 7 – test

1. Fill in these words (don't change them):

 

bydlí, chodí, jde, jede, jezdí, jízda, jízdenka, nelíbí se, nemá ráda, nerada

 

 1. Eva na koleji Jižní Město.
 2. na filozofickou fakultu.
 3. Každý den metrem do školy.
 4. trvá asi třicet minut.
 5. stojí 32 korun.
 6. Dnes ale autobusem.
 7. Potom ještě pěšky.
 8. Eva Jižní Město.
 9. jí kolej.
 10. Taky dlouho cestuje do školy.

Question 1 of 9

2. Fill in a suitable modal verb in the correct form (use each only once):

 

moct, muset, nemoct, nemuset, nesmět, neumět, smět, umět

 

 1. Co potřebuješ? Možná ti (my) pomoct.
 2. Je nemocná, proto odpočívat.
 3. Je nemocná, proto lyžovat.
 4. Pomoc! (já) plavat!
 5. Tady je povoleno parkování – lidé tady parkovat.
 6. Tady je zakázáno fotografování – lidé tady fotografovat.
 7. (vy) anglicky? Co tohle znamená?
 8. Zítra je neděle, proto (my) brzo vstávat.

Question 2 of 9

3. Write the vocative form of these names / words:

 1. Ahoj, (Lucie), jak se máš?
 2. (Bratr) (Karel), co to děláte?
 3. Co potřebujete, (slečna)?
 4. Haló? (Ondřej)?
 5. Jsem rád, že tě vidím, (milý) (přítel)!
 6. (Marek), kde jsi?
 7. Na co čekáte, (paní) (Veselá)?
 8. (Pan) (Malina), můžete mi pomoct?

Question 3 of 9

4. Fill in the missing words (always just ONE):

19.55 – Je pět minut hodin.

6.40 – Je sedmé a minut.

13.20 – Je na dvě a minut.

12.48 – Je tři na a tři .

15.00 – tři.

Question 4 of 9

5. Write in the past tense (mind the word order):

 1. V kolik hodin (vstávat – ty), Adame?
 2. Co (říkat), pane?
 3. Na co (dívat se), studenti?
 4. (koupit si) lístek, Evo?
 5. (ptát se – já), kolik je hodin.
 6. Jak dlouho (učit se) na test, Petro?
 7. Prší celý den. Včera také celý den .
 8. Výtah nefunguje. Včera také .
 9. Víš to? to včera?
 10. Kde bydlí Ivan? A kde minulý rok?

Question 5 of 9

6. Replace the underlined word with a correct personal pronoun:

 1. Fotbal pro mě není zajímavý, nezajímám se o .
 2. Karel a Martin tady ještě nejsou. Těšíme se na .
 3. Kde je Petr? Čekáme na .
 4. Kde je tvoje okno? Nevidím .
 5. Nemám televizi, protože se na nechci dívat.
 6. Miloš nemusí chodit. nepotřebujeme.
 7. Proč ty to chceš vědět? to nemusí zajímat!
 8. Sestra a já máme narozeniny. Máte pro dárek?
 9. Ten dům je hezký. Chci koupit.
 10. To je krásná taška! Odkud  máš?
 11. To jsem ! Slyšíte ?
 12. To jsou Eva a Iva? znám!
 13. Ty jsi hloupá! Zlobím se na !
 14. Ty jsi hodná. Mám ráda.

Question 6 of 9

7. Form sentences in the present tense (you need to add some prepositions and linking words):

 1. (já) – mít zájem – literatura: .
 2. (my) – zajímat se – historie: .
 3. zajímat – ty – politika?: ?
 4. (on) – mít radost – vidět – my: .
 5. to – těšit – já: .
 6. mrzet – vy – to?: ?
 7. bolet – ona – zub: .

Question 7 of 9

8. Put the words in brackets into the accusative form (each of them into a separate gap):

 1. Čekáme na (ta – tramvaj).
 2. Chci (ten – oni – pes).
 3. Kdo koupil (vy – auto)?
 4. Potkali jsme (jeho – malá – sestřenice).
 5. Viděla jsem (ty – nejlepší – kamarádka).
 6. Zajímám se o (ona – soused).
 7. Znáš (já – nový – přítel)?

Question 8 of 9

9. Fill in indefinite or negative pronouns:

 1. Evo, hledá tě pán.
 2. Hledáte ? – Ano, pana ředitele.
 3. Nejdeme , budeme doma.
 4. Nekupují dům.
 5. On nemá čas, pořád pracuje.
 6. Potřebuju . – A co?
 7. Všichni tady mluví anglicky, ale bohužel nemluví německy.

Translate into Czech (| indicates what belongs to which gap):

 • I have | nothing. = .
 • Katka never | drinks beer. = .

Question 9 of 9