Home B2 Čeština pro cizince B2/L10: Kdekdo, všelijaký, kdykoli, …

Čeština pro cizince B2/L10: Kdekdo, všelijaký, kdykoli, …

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 10?

V této lekci jste si opakovali neurčitá a negativní zájmena: kde-, všeli-, málo-, lec-, leda-, -si, -koli, -koliv, ně-, ni-, žádný.


Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si to můžete procvičit a zkontrolovat, jak dobře je už znáte.


FLASHCARDS

Víte, které zájmeno je ve větě správně? Zkontrolovat si to můžete na druhé straně kartičky. Jestli jste znali správnou odpověď, klikněte na ✔️ a to slovíčko už se nevrátí. Jestli ne, klikněte na ❌ a slovíčko uvidíte znovu.


SPOJOVAČKA

Dáte do věty správné zájmeno?


Více cvičení je na další stránce.