Home B2 Čeština pro cizince B2/L10: Skloňování JENŽ a JEJÍŽ

Čeština pro cizince B2/L10: Skloňování JENŽ a JEJÍŽ

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 10?

V této lekci jste se učili skloňovat vztažná zájmena JENŽ, JEJÍŽ, JEHOŽ a JEJICHŽ. (Najdete je například v internetové příručce.)


Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si to můžete procvičit a zkontrolovat, jak dobře je už znáte.


FLASHCARDS – JENŽ

Víte, která forma zájmena JENŽ je ve větě správně? Zkontrolovat si to můžete na druhé straně kartičky. Jestli jste znali správnou odpověď, klikněte na ✔️ a to slovíčko už se nevrátí. Jestli ne, klikněte na ❌ a slovíčko uvidíte znovu.


SPOJOVAČKA – JENŽ

Dáte do věty správnou formu slova JENŽ?


Více cvičení je na další stránce.