Home B2 Čeština pro cizince B2/L4: Měkká adjektivní substantiva

Čeština pro cizince B2/L4: Měkká adjektivní substantiva

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 4?

V této lekci jste se učili adjektivní substantiva Jsou to slova, která vypadají a skloňují se jako adjektiva (přídavná jména), ale jsou to substantiva (podstatná jména), to znamená, že označují buď osobu, nebo věc.

Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si můžete zopakovat a procvičovat význam nejfrekventovanějších měkkých adjektivních substantiv.


FLASHCARDS

Tady si můžete procvičit slovíčka s kartičkami. V definici jsou obvykle použitá slova, která jsou příbuzná tomu, které hledáte.


SPOJOVÁNÍ

Přiřaďte kartičky se slovíčky k jejich vysvětlením.

Další cvičení jsou na další stránce.