Home B2 Čeština pro cizince B2/L4: Tvrdá adjektivní substantiva

Čeština pro cizince B2/L4: Tvrdá adjektivní substantiva

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 4?

V této lekci jste se učili adjektivní substantiva Jsou to slova, která vypadají a skloňují se jako adjektiva (přídavná jména), ale jsou to substantiva (podstatná jména), to znamená, že označují buď osobu, nebo věc.

Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si můžete zopakovat a procvičovat význam nejfrekventovanějších tvrdých adjektivních substantiv.


LIDÉ

V první části najdete slova, která označují osoby – muže a ženy. Mužský rod může označovat také člověka obecně, nejenom muže.


SPOJOVÁNÍ

Přiřaďte slovíčko k jeho vysvětlení.


KŘÍŽOVKA

Teď musíte sami psát. Klikněte na část křížovky, přečtěte si vysvětlení a napište slovíčko. Pozor na háčky a čárky! (Cvičení je lepší dělat na počítači.)


Další cvičení jsou na další stránce.