Home B2 Čeština pro cizince B2/L4: Skloňování adjektivních substantiv

Čeština pro cizince B2/L4: Skloňování adjektivních substantiv

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 4?

V této lekci jste se učili adjektivní substantiva Jsou to slova, která vypadají a skloňují se jako adjektiva (přídavná jména), ale jsou to substantiva (podstatná jména), to znamená, že označují buď osobu, nebo věc.

Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si můžete zopakovat a procvičovat skloňování některých nejfrekventovanějších adjektivních substantiv.


JIŘÍ

Jméno Jiří se skloňuje jako měkké adjektivum. Podobně je to i se jménem Jiljí nebo s příjmeními jako Krejčí, Kočí, Hořejší atd.


PÁDY

Jméno Jiří v sedmi pádech.


DOPLŇOVÁNÍ

Napište jméno Jiří ve správné formě.


Další cvičení jsou na další stránce.