Home B2 Čeština pro cizince B2/L4: Různé druhy masa

Čeština pro cizince B2/L4: Různé druhy masa

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 4?

V této lekci jste se učili adjektivní substantiva Jsou to slova, která vypadají a skloňují se jako adjektiva (přídavná jména), ale jsou to substantiva (podstatná jména), to znamená, že označují buď osobu, nebo věc.

Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si můžete zopakovat a procvičovat význam a skloňování některých druhů mas.


SPOJOVÁNÍ

Přiřaďte slovo k jeho vysvětlení.


ŠIBENICE

Umíte napsat název masa, které je popsáno? Můžete udělat maximálně 7 chyb, jinak budete viset.


Další cvičení jsou na další stránce.