Home A1 Cvičení: Čeština expres 2 – lekce 13

Cvičení: Čeština expres 2 – lekce 13

V lekci 13 v učebnici Čeština expres 2 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Hotel
  2. Služby (Cvičení)

Hotel

Doplňte slovo ke správné větě.


Napište slovo, které není ve větě. Pozor na háčky a čárky! (Tato aktivita je lepší na počítači.)


Co ukazuje piktogram? Dejte slovo ke správnému obrázku.


Co ukazuje piktogram? Najděte slovo v anagramu.


Služby

Kde pro vás můžou co udělat? Dejte místo nebo člověka (= poskytovatel služeb) ke správné větě.


Kdo to pro vás může udělat? Nebo kde to pro vás můžou udělat? Napište název místa nebo člověka.


Doplňte slovo do správné věty.


Najděte v osmisměrce slovo, klikněte na něj a potom na větu, do které patří.