Home A2 Cvičení: Dativ (slovesa a předložky)

Cvičení: Dativ (slovesa a předložky)

Která slovesa můžou být s dativem (“komu/čemu”) a která ne? Rozdělte je do tabulky.


A teď ještě jednou: Může být sloveso s dativem, nebo ne?


A do třetice všeho dobrého. Musíte praštit krtky, kteří mají slovesa, která můžou být s dativem.


A teď předložky (prepozice). Které jsou s genitivem, které s akuzativem a které s dativem? (Podle toho, co jsme se zatím učili na úrovni A1-A2.)


Předložky podruhé. Se kterým pádem se tato předložka používá? (Podle toho, co jsme se zatím učili na úrovni A1-A2.)