Kurz češtiny 48: Dativ (úvod)

Dativ je tzv. třetí pád. Jeho pádová otázka je “komu?” “čemu?” – to je forma slov “kdo” a “co”. Kdy tento pád používáme? Po kterých slovesech a po kterých předložkách?

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny:

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *