Home A2 Cvičení: Hodinový manžel

Cvičení: Hodinový manžel

Přiřaďte k obrázkou správnou frázi. Co dělají lidé na obrázku?


Poznáte, co je na obrázku? Až budete vědět, zastavte hru a vyberte správnou variantu.


A teď šibenice. Odhalíte správné věty? Jsou spojené se slovní zásobou z předchozích cvičení.


A ještě anagram. Můžete přesunout písmenka do správného pořadí, aby vytvořila slova a větu?