Home A2 Kurz češtiny 73: Který

Kurz češtiny 73: Který

V tomto videu mluvím o tom, kdy se v češtině používá slovo “který”. Je to buď v otázkách, nebo ve vedlejších větách (vztažných). V těch se ale také můžou používat slova “jaký” (otázky) nebo “kdo” (vedlejší věty). Kdy se používá co?

V tomto videu si řekneme, jak poznáme, v jaké formě má být slovo “který” ve vedlejší větě, jakou má mít koncovku v nominativu a akuzativu (singuláru i plurálu). Uvidíte hodně příkladů!

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: