Home A2 Cvičení: Komparace adjektiv

Cvičení: Komparace adjektiv

Vyberete správnou variantu adjektiva?


Teď musíte adjektivum ve správné formě napsat.


Najdete správné opozitum (= protiklad, slovo, které má opačný význam) adjektiv ve formě komparativu?


Teď musíte opozitum sami napsat – dát písmena do správného pořádku.


Abyste uměli i druhou polovinu… 🙂


A nakonec soutěžní kvíz – musíte spěchat!