Home A2 Kurz češtiny – den 42: Komparace adjektiv

Kurz češtiny – den 42: Komparace adjektiv

Jak vypadá v češtině komparativ (2. stupeň) a superlativ (3. stupeň) adjektiv (přídavných jmen)? A která slova se kterým stupněm používáme?

U kterých adjektiv (přídavných jmen) je v komparativu (2. stupni) přípona -ĚJŠÍ?

Druhá nejfrekventovanější přípona (sufix) ve druhém stupni (komparativu) přídavných jmen (adjektiv) je -EJŠÍ – to znamená stejná jako v předchozím videu, ale bez háčku. U kterých slov se používá?

V tomto videu se podíváme na adjektiva, která mají v komparativu na konci jenom -ŠÍ, ne -ĚJŠÍ nebo -EJŠÍ. Jsou to velmi frekventovaná slova – jsou dost krátká (to je fajn), ale jsou tam nepravidelné změny (to už je trochu problém).

V tomto videu vám napíšu ta hlavní adjektiva (může být i pár dalších, ale tahle jsou nejpoužívanější), která mají v komparativu na konci -ČÍ.

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: