Home A2 CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v akuzativu

CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v akuzativu

Umíte v češtině skloňovat osobní zájmena? Podíváme se nejdřív na jejich formy v akuzativu, to znamená ve čtvrtém pádu (koho? co?).

Více o skloňování osobních zájmen na mém webu (videa, cvičení).

Skloňování osobních zájmen v akuzativu

OSOBNÍ ZÁJMENOKRÁTKÁ FORMA
(NEAKCENTOVANÁ POZICE)

Vidí …?
FORMA PO PREPOZICI
(PŘEDLOŽCE)
To je pro …?
DLOUHÁ FORMA
(AKCENTOVANÁ POZICE)
… nevidí?
tytebetebe
onhoněho / něj (životný)
něj (neživotný)
jeho (životný)
(neživotný)
onohoněj
onajiniji
mynásnásnás
vyvásvásvás
onijeje

Připravila jsem pro vás interaktivní cvičení, kde si to můžete procvičit.


FLASHCARDS

Jakou formu formu má zájmeno na kartičce v akuzativu? Správná odpověď je na druhé straně. Jestli jste znali správnou odpověď, klikněte na ✔️ a to slovíčko už se nevrátí. Jestli ne, klikněte na ❌ a slovíčko uvidíte znovu.


Další cvičení jsou na další stránce.