Home A2 CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v akuzativu

CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v akuzativu

SPOJOVÁNÍ

Dejte k zájmenu jeho správnou formu v akuzativu.


ŠIBENICE

Napíšete správně formu nebo formy tohoto zájmena v akuzativu? Klikněte na písmenka, která do slov(a) patří. Můžete udělat maximálně 7 chyb!


Další cvičení jsou na další stránce.