Home A2 CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v dativu

CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v dativu

Umíte v češtině skloňovat osobní zájmena? Dnes se podíváme na jejich formy v dativu, to znamená ve třetím pádu (komu? čemu?).

Více o skloňování osobních zájmen na mém webu (videa, cvičení).

Skloňování osobních zájmen v dativu

OSOBNÍ ZÁJMENOKRÁTKÁ FORMA
(NEAKCENTOVANÁ POZICE)

Volal …?
FORMA PO PREPOZICI
(PŘEDLOŽCE)
Jdou ke … .
DLOUHÁ FORMA
(AKCENTOVANÁ POZICE)
… nevolal?
mi (mně)mněmně
tytitobětobě
onmuněmujemu
onomuněmujemu
ona
mynámnámnám
vyvámvámvám
onijimnimjim

Připravila jsem pro vás interaktivní cvičení, kde si to můžete procvičit.


FLASHCARDS

Jakou formu formu má zájmeno na kartičce v dativu? Správná odpověď je na druhé straně. Jestli jste znali správnou odpověď, klikněte na ✔️ a to slovíčko už se nevrátí. Jestli ne, klikněte na ❌ a slovíčko uvidíte znovu.

View Post


Další cvičení jsou na další stránce.