Home A2 CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v dativu

CVIČENÍ: Skloňování osobních zájmen v dativu

RYBKA

Jakou formu zájmena doplníte do věty? Jste rybka a musíte vplavat do bubliny se správnou odpovědí. Ale pozor, špatným odpovědím se vyhýbejte!


PSANÍ

Napište do věty správnou formu zájmena a potom klikněte na modré tlačítko, abyste si to zkontrolovali.