Home A1 Cvičení: Zdravotní problémy + osobní zájmena

Cvičení: Zdravotní problémy + osobní zájmena

Vyzkoušejte si, jak si pamatujete správné formy osobních zájmen, to znamená slov: já, ty, on, ona, my, vy, oni. Konkrétně půjde o formy zájmen v dativu a v akuzativu.


Umíte to i takhle?

Musíte na vagón sestřelit bednu se správným slovem.


A teď trochu jinak…

Klikněte na správné zájmeno do věty.


A co tohle?

Musíte dojít na místo, kde je správná odpověď.