Home A1 Kurz češtiny – den 27: Lékárna; bavit, zajímat; pro, na, za

Kurz češtiny – den 27: Lékárna; bavit, zajímat; pro, na, za

V tomto videu se podíváme na slovesa BAVIT a ZAJÍMAT, plus připomeneme BOLET. U těchto sloves je osoba/člověk ve formě akuzativu, zatímco “věc” je subjekt (v nominativu).

V tomto videu si procvičíme formulace se slovesy BAVIT a ZAJÍMAT. Připravila jsem pro vás věty, napište si je a pak je se mnou zkontrolujte a opravte si chyby.

V tomto videu vás seznámím s některými slovy a frázemi, která souvisí s lékárnou, nebo která se vám můžou v lékárně hodit.

Jaký je rozdíl mezi předložkami PRO, NA a ZA a kdy se která používá? Předložka PRO se používá jenom s akuzativem, NA ale může být i s lokativem a ZA s instrumentálem a dokonce i genitivem. V tomto videu se však budeme koncentrovat jenom na akuzativ.

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: