Home A2 Doplňovací otázky (s tázacími slovy)

Doplňovací otázky (s tázacími slovy)

V tomto videu dále mluvím o otázkách, tentokrát se zaměřím na otázky doplňovací, které mají na začátku nějaké tázací slovo (kdo, co, kdy, kde, jak, proč, s kolika, jak dlouho…).

Intonace těchto otázek je jiná. Zatímco v otázkách, na které je odpověď ano nebo ne, musí jít hlas na konci nahoru, v těchto otázkách jde nejdřív nahoru, ale na konci dolů.

Řekneme si také, jak na takové otázky odpovídat (správný slovosled v odpovědi) a jaké existují zvláštní funkce těchto otázek (například vyjádření námitky, překvapení apod.). V takovém případě se v otázkách používá například kondicionál, nebo slovíčka jako “že”, “to” a jiná.