Home A2 Nepravidelná slovesa -AT, jako DOSTAT

Nepravidelná slovesa -AT, jako DOSTAT

V tomto videu se podíváme na slovesa, která mají koncovku -AT nebo -ÁT, ale nepatří do 1. skupiny sloves, kam patří například sloveso DĚLAT (já dělám, ty děláš, on dělá, my děláme, vy děláte, oni dělají).

Tahle slovesa mají na konci -STAT nebo -STÁT a z toho je potom pro osobu JÁ na konci -STANU. Je to 4. skupina sloves, kam patří například sloveso PSÁT (já píšu, ty píšeš, on píše, my píšeme, vy píšete, oni píšou), ŽÍT (žiju, žiješ, žije, žijeme, žijete, žijou) nebo SEDNOUT SI (sednu si, sedneš si, sedne si, sedneme si, sednete si, sednou si). V této skupině jsou tedy koncovky -U, -EŠ, -E, -EME, -ETE, -OU.

Nejfrekventovanější z těch sloves je DOSTAT: já dostanu, ty dostaneš, on dostane, my dostaneme, vy dostanete, oni dostanou.

Mimochodem (to ve videu není), všechna tato slovesa -STAT/STÁT jsou PERFEKTIVNÍ (DOKONAVÁ), to znamená, že mají jenom minulý a budoucí čas.

Konkrétně jde o slovesa (od nejfrekventovanějšího, podle www.korpus.cz, po nejméně frekventované):

 1. dostat
 2. zůstat
 3. přestat
 4. vstát
 5. stát se
 6. přistát
 7. povstat
 8. zastat (se)
 9. přivstat si
 10. ostat
 11. nastat
 12. ustat

Ve videu můžete slyšet, co znamenají, a pár příkladů ke každému z nich.