Home B1 Jak udělat lokál plurálu v češtině?! (B1-B2)

Jak udělat lokál plurálu v češtině?! (B1-B2)

Přemýšlíte, jaké jsou koncovky šestého pádu v množném čísle (= lokativ/lokál plurálu)? Jaká jsou pravidla?

V tomto videu se podíváme na ty hlavní změny v koncovkách podstatných jmen, v příštím potom na výjimky. Samozřejmě tam najdete i příklady.

Šestý pád (lokativ, lokál) odpovídá na otázku “Kom?” nebo “Čem?”. Vždycky je po nějaké předložce: V, NA, O, PO, PŘI.

Jak se mění slova?

 1. Slova, která mají na konci -A, budou mít na konci -ÁCH (ženský rod).
 2. Slova, která mají na konci -E/Ě, budou mít normálně na konci -ÍCH (střední rod a ženský rod).
 3. Slova, která mají na konci -O, budou mít normálně na konci -ECH (střední rod).
 4. Slova, která mají na konci -Í, budou mít na konci -ÍCH (střední, ale i mužský a ženský rod).
 5. Slova, která mají na konci konsonant (souhlásku):
  • tvrdé koncovky R D T N B F L M P S V Z budou mít +ECH (mužský rod);
  • slova ženského rodu, která mají na konci -OST (také další, jako: zeď, bolest, paměť, oběť, nemoc, řeč, čelist, pověst a jiné), budou mít také +ECH;
  • měkké koncovky Ž Š Č Ř C J Ď Ť Ň (a u mužského životného také -TEL) budou mít +ÍCH (mužský a ženský rod);
  • koncovka -K se změní na -CÍCH (mužský rod);
  • koncovka -H nebo -G se změní na -ZÍCH (mužský rod);
  • koncovka -CH se změní na -ŠÍCH (mužský rod).

Více příště!