Home B1 Jak udělat lokál plurálu v češtině?! VÝJIMKY (B1-C1)

Jak udělat lokál plurálu v češtině?! VÝJIMKY (B1-C1)

Už znáte pravidla pro koncovky šestého pádu v množném čísle (= lokativ/lokál plurálu)? A co výjimky? Výjimky jsou to, u čeho pravidla neplatí. V češtině se říká, že “výjimka potvrzuje pravidlo”. No, nevím, to posuďte sami… 😉

Každopádně, v tomto videu se podíváme na případy, kdy neplatí hlavní pravidla, která jste mohli vidět v předchozím videu. Opět i s příklady.

Šestý pád (lokativ, lokál) odpovídá na otázku “Kom?” nebo “Čem?”. Vždycky je po nějaké předložce: V, NA, O, PO, PŘI.

Jaká jsou tedy další pravidla?

  1. U některých slov si prostě musíte pamatovat, že nejsou podle hlavních pravidel, jako: člověk – o lidech, dítě – o dětech, přítel – o přátelích, peníze – o penězích, rok – v letech, oko – v očích, ucho – v uších.
  2. Střední rod, který má na konci -O, ale předposlední písmeno je K (nebo H, CH, G) bude mít koncovku -ÁCH: kolečko – na kolečkách, nosítko – na nosítkách, sluchátko – ve sluchátkách… Pozor však na některá slova, která můžou mít koncovku -ÍCH (podobně jako se to mění u mužského rodu K-C, H/G-Z, CH-Š): riziko – o rizicích, středisko – ve střediscích apod. Do skupiny slov s koncovkou -ÍCH patří i cizí slova, která mají na konci -IO nebo -EO: rádio – v rádiích, video – ve videích, embryo – o embryích.
  3. Mužský rod, který má na konci -K, může mít někdy koncovku -ÁCH: schůdek – po schůdkách, kousek – po kouskách… (Patří sem také sen – ve snách.)
  4. Ženský rod má koncovku -ÍCH nejen po měkkých souhláskách, ale i po např. L S Z V P T… (láhev – v lahvích, postel – na postelích aj.)
  5. Také mužský rod může mít koncovku -ÍCH nejen po měkkých souhláskách a u slov končících na H/CH/K/G. Například: hotel – v hotelích, kostel – v kostelích, pytel – v pytlích, Francouz – o Francouzích aj.
  6. Slova středního rodu končící na -UM můžou mít koncovku -ÍCH nebo -ECH: muzeum – v muzeích, centrum – v centrech.
  7. Slova středního rodu můžou mít také koncovku -ATECH. Jsou to slova končící na -E/Ě (kuře – o kuřatech, štěně – o štěňatech aj.) nebo na -MA (téma – o tématech).
  8. Slova mužského rodu, která končí na -A mají normálně koncovku -ECH (fotbalista – o fotbalistech), kromě slova KOLEGA – O KOLEZÍCH a pár dalších slov, která mají před -A hlásky H/CH/K/G, které se změní opět na Z/Š/C/Z a budou mít koncovku -ÍCH.