Konverzace: Čeština expres 3 – lekce 2

V lekci 2 v učebnici Čeština expres 3 je hlavní téma “jídlo”, to znamená, co rádi jíte, kde obvykle jíte, co si dáváte v restauraci, jestli si někdy na něco stěžujete, jaké české a moravské speciality znáte a podobně. Více interaktivních cvičení k této lekci najdete zde.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.


Leave a Reply