Home A2 Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 2

Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 2

V lekci 2 v učebnici Čeština expres 3 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Restaurace a jídlo – rody
  2. Akuzativ
  3. Instrumentál (jiná cvičení)
  4. Otázky ke konverzaci

Jaké může být jídlo?

Dejte slovo k definici.


A teď šibenice. Pamatujete si slova? Jak se píšou? Vybírejte písmenka.


Jaký to je rod? Mužský (ten)? Ženský (ta)? Střední (to)? Nebo je to plurál (ty)? Musíte roztřídit jídlo.


Stejná slova, jiné cvičení. Vyberte správnou formu zájmena – ten, ta, to, nebo ty.


Teď se koncentrujte na koncovky. Jaká je koncovka adjektiva? Záleží na rodu substantiva…


Pamatujete si páry z minulého cvičení? Musíte sestřelit bednu na správný vagon.


Jídlo – akuzativ

Co si dáte? Co máte rádi? Co uvaříte? Co nesnášíte? Vyberte správnou formu adjektiva v akuzativu (= forma koho/co).


Jste pilot letadla. Musíte vletět do mraku, na kterém je správná forma slova.


V restauraci

Musíte roztřídit fráze. Co řeknete, když chválíte (= říkáte něco pozitivního), a jak si budete stěžovat (= říkat něco negativního)?


Uhodnete fráze z restaurace? Jak budete chválit nebo si stěžovat? Vybírejte správná písmenka.


Chtěl bych něco …ého

Po slově “něco” je adjektivum ve formě genitivu (= koho/čeho). Rozdělte slova. Jaké to jídlo je?


O kterém jídle to můžete říct?


České a moravské speciality

Poznáte, jaké jídlo je na obrázku? Dejte název na správné místo.


Musíte dát písmena v anagramu do správného pořádku. Jak se jmenují české a moravské speciality?


S čím? (instrumentál)

Vyberte správnou koncovku slova. Bude to -em (mužský a střední rod), nebo -ou (ženský rod)?


Která slova mají v instrumentálu (= kým/čím) koncovku -em a která -ou? Rozdělte je.


S čím to může být? Vyberte písmena a uhodněte. Například “polévka s masem”.