Home A2 Cvičení: Instrumentál

Cvičení: Instrumentál

Je to pravda, nebo ne? Podívejte se na obrázek a odpovězte podle něj.


Ještě jednou, ale teď rychleji… Rozhodnete se rychle, co je pravda?


Uhodnete správné věty? Vyberete včas správná písmenka?


Najdete v osmisměrce slova do vět? Obrázek vám pomůže. Stačí kliknout na slovo v osmisměrce a pak vybrat větu, ke které patří.


Doplňte do křížovky slova ve správné formě instrumentálu (7. pád = kým/čím).