Home A2 Kurz češtiny 68: Kde, nebo kam? Slovesa a předložky

Kurz češtiny 68: Kde, nebo kam? Slovesa a předložky

Dnes si řekneme, kdy používáme “kde” (výraz, který říká, kde se co nachází) a kdy “kam” (výraz, který říká, kam se co pohybuje, kam to umístíme). Konkrétně uvedu několik hlavních sloves, která používáme s “kde” a s “kam”.

V tomto videu se podíváme nejdřív na předložky PŘED, ZA, POD, NAD a MEZI, po kterých se používá instrumentál (7. pád: kým? čím?), když odpovídáme na otázku, KDE něco je, ale akuzativ (4. pád: koho? co?), když odpovídáme na otázku, KAM něco dáme.

Další je předložka NA, po které je lokativ (6. pád: kom? čem?), když říkáme, KDE něco je, ale také akuzativ, když říkáme, KAM něco dáme.

Jestli chcete popisovat, jak například vypadá váš byt nebo pokoj, KDE co je NEBO KAM co dáte, potřebujete ještě další předložky. Můžete například použít VEDLE + genitiv (2. pád: koho? čeho?), VLEVO OD nebo VPRAVO OD + genitiv.

Jestli říkáte, KDE něco je, můžete také použít U + genitiv, UPROSTŘED + genitiv nebo V + lokativ. Ty ale nepoužijete, když říkáte, KAM co dáte. Místo nich použijete K + dativ (3. pád: komu? čemu?), DOPROSTŘED + genitiv a DO + genitiv.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: