Home A1 Kurz češtiny – den 17: Lokativ (6. pád)

Kurz češtiny – den 17: Lokativ (6. pád)

V tomto videu můžete najít informaci o tom, kdy používáme tzv. 6. pád (také lokativ nebo lokál). Vždycky musí být po předložce/prepozici. Konkrétně jsou to předložky NA, V/VE, PO, PŘI a O. Ve videu uslyšíte základní pravidla, kdy kterou můžete používat.

Kdy u podstatných jmen bude v lokativu koncovka -í, -i nebo -u? V tomto videu nerozlišujeme (moc) podle rodů.

V tomto videu se koncentrujeme na asi nejčastější koncovky podstatných jmen v lokativu, a to je -e nebo -ě. Musím tady mluvit o změnách v ženském rodě (-ka/-ce, -ra/-ře, -ha/-ze, -ga/-ze, -cha/-še).

Teď si zopakujeme změny v lokativu, ale rozdělíme slova podle rodů. Budeme mluvit o rodu mužském neživotném, ženském a středním, ale nebudeme se teď učit mužský rod životný – to bude později.

Nakonec si dnes lokativ ještě trochu procvičíme. Budeme přidávat předložku v/ve/na a dělat správné koncovky. Můžete to nejdřív zkusit sami (na začátku je seznam slov) a se mnou to potom jenom kontrolovat a opravovat!

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: