Home A1 Kurz češtiny – den 16: Minulý čas

Kurz češtiny – den 16: Minulý čas

V tomto videu se podíváme gramatické časy v češtině. Ukážeme si je na příkladu slovesa “být”.

Teď se podíváme na různé koncovky minulého času. Pro mužský rod je na konci slovesa -L, pro ženský rod (a plurál středního) -LA, pro střední rod -LO a pro plurál normálně -LI (mužský rod životný, ale také “my”, “vy”, “oni”; existuje také -LY pro ženský rod a mužský neživotný).

V tomto videu přidáme pomocné sloveso “být” – k osobám já, ty, my a vy. Řekneme si důležitou informaci o “vy” a také o pořádku slov ve větě.

V tomto videu se podíváme na minulý čas zvratných (reflexivních) sloves. Pozor musíte dávat hlavně na osobu TY – tam totiž není “jsi se” nebo “jsi si”, ale místo toho musíte říkat “ses” nebo “sis”. Změna pro TY je také v hovorové češtině, kde můžete “jsi” zkrátit na “-s”.

Nakonec se podíváme na některá hlavní nepravidelná slovesa v minulém čase.

Minulý čas – základy (prezentace):

Minulý čas – slovosled, si/se a hovorová čeština (prezentace):

Více o nepravidelných slovesech v minulém čase:

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: