Home A1 Kurz češtiny – den 8: Akuzativ a jídlo

Kurz češtiny – den 8: Akuzativ a jídlo

Kdy používáme AKUZATIV (= čtvrtý pád, “koho? co?”)? Po kterých slovesech? Po kterých předložkách? A jaké jsou hlavní změny koncovek?

Teď se podíváme na změny v koncovkách podle rodů: mužský životný, mužský neživotný, ženský a střední. Připomenu také měkké souhlásky (koncovky)!

Abychom procvičili akuzativ, podíváme se na menu a budeme říkat “Dám si” – a měnit výraz z menu do formy akuzativu.

A nakonec se podíváme na fráze, které obsahují sloveso “mít”, po kterém jsou také slova v akuzativu.

Zápisky z prezentací:

Kupte si PDF:

Zdroje:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Přidejte se do skupiny: