Home A1 Kurz češtiny – den 7: V restauraci, menu a rody

Kurz češtiny – den 7: V restauraci, menu a rody

Mužský, ženský, střední rod – jaké jsou koncovky adjektiv a ukazovací zájmena?

Jaký rod mají slova v menu (jídelním lístku)?

Znáte základní fráze, které můžete slyšet nebo používat v restauraci?

Jaké další fráze se ještě v restauraci hodí?

Zápisky z prezentací:

Kupte si PDF:

Zdroje:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Přidejte se do skupiny: