Home A2 Kurz češtiny 67: Instrumentál (7. pád)

Kurz češtiny 67: Instrumentál (7. pád)

V tomto videu se podíváme, po kterých předložkách a slovesech se používá instrumentál. Instrumentál je tzv. sedmý pád. Forma slov “kdo” a “co” je v tomto pádu “kým” a “čím”.

Teď se ještě jednou podíváme na instrumentál = sedmý pád a na jeho koncovky v jednotném čísle u podstatných jmen (substantiv). Instrumentál je celkem lehký, jsou v podstatě tři hlavní koncovky: -EM, -OU a -Í.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: