Home A2 Konverzace: Čeština expres 3 – lekce 4

Konverzace: Čeština expres 3 – lekce 4

V lekci 4 v učebnici Čeština expres 3 je hlavní téma “bydlení”, to znamená, kde bydlíte, co je blízko vašeho domu, jak se někam dostanete a podobně. Tady najdete interaktivní cvičení na gramatiku a slovní zásobu.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.