Home A2 Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 4

Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 4

V lekci 4 v učebnici Čeština expres 3 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Kde, nebo kam: slovesa a předložky (cvičení), kde – kam + obchody (cvičení – kam)
  2. Slovíčka a obrázky – předložky a adverbia, město, vesnice
  3. Slovesa pohybu + prefixy (cvičení, další cvičení), prefix PŘI-, prefix DO-
  4. Otázky ke konverzaci

Město a vesnice

Najděte rychle slovo. Co je na obrázku?


Vyberte správnou variantu. Co je na obrázku?


Bydlení

Teď musíte vybrat správné slovo a doplnit věty.


Vyberte správná písmena a doplňte slova do vět.


Kde to je?

Rozdělte slova do tabulky. Po které předložce může být ta forma slova? V/VE/NA + lokativ, U + genitiv, NAD/POD/PŘED/ZA/MEZI + instrumentál.


Která předložka může být před slovem v téhle formě?


Kam jdete?

Rozdělte slova do tabulky. Po které předložce může být ta forma slova? DO + genitiv, K/KE + dativ, NA/NAD/POD/PŘED/ZA/MEZI + akuzativ.


Která předložka může být před slovem v téhle formě?


Kde, nebo kam?

Vyberte, která forma je správně. Musí tam být “kde” (lokace), nebo “kam” (směr)?


Zahrajte si hru. V bludišti musíte dojít ke správné variantě.


Výlet na hrad

Co to znamená? Doplňte slovo k definici.


Vyberte správná písmena a uhodněte slovo, které je definováno.