Konverzace: Čeština expres 3 – lekce 7

V lekci 7 v učebnici Čeština expres 3 je hlavní téma “kdyby”, to znamená, co byste dělali v různých situacích, jak být zdvořilý a podobně. Tady najdete interaktivní cvičení na gramatiku a slovní zásobu.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.


Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *