Home A2 Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 7

Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 7

V lekci 7 v učebnici Čeština expres 3 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Kondicionál (cvičení)
  2. Kdyby (cvičení)
  3. Pořádek slov (cvičení)
  4. Otázky ke konverzaci

Jak být zdvořilý?

Když chcete být v češtině zdvořilí, můžete používat kondicionál, to znamená fráze jako “mohl/a byste”, “mohl/a bych”, “chtěl/a bych” a podobně.

Která fráze patří do které věty? Ve cvičení musíte dát fráze na správné místo.


V tomto cvičení musíte rychle vybrat, která fráze patří do věty, kterou vidíte nahoře.


Kondicionál

Kondicionál, česky “podmiňovací způsob”, je forma slovesa, kterou používáme pro hypotetické situace. Forma slovesa vypadá jako minulý čas, ale k tomu je také forma “by”. Forma “by” je různá pro různé osoby.

Najděte kondicionální formu slovesa a dejte ji k formě přítomného (případně budoucího) času.


Napište kondicionální formu slovesa, které vidíte. Osoba zůstane stejná. Klikněte na písmena vpravo. Pozor, ať neskončíte na šibenici!


Pořádek slov

Teď se koncentrujte na pořádek slov. První slovo má vždycky velké písmeno, ostatní slova musíte dát do správného pořádku. Pozor na druhou pozici!


A teď šibenice. Můžete si to napsat jako diktát – kliknout na ikonu zvuku vlevo nahoře, poslechnout si větu a vybrat vpravo písmena, která potřebujete. Nebo můžete hrát bez audia, prostě hádat věty v kondicionálu.


Kdyby

Slovo “kdyby” používáme, když mluvíme o hypotetických situacích. Jsou to takzvané podmínkové věty. V jedné části věty je “kdyby” (forma je různá pro různé osoby) a ve druhé sloveso s “by”.

Najdete správnou první část věty a dáte ji ke správné druhé polovině?


A teď anagramy. Část věty vidíte a část musíte změnit. Musíte seřadit písmena ve slovech.


Přestat, nebo skončit?

Obě slova – přestat (přestávat) a skončit (končit) – používáme, když mluvíme o konci. Rozdíl je v tom, že po “přestat” je normálně infinitiv dalšího slovesa, ale po “skončit” ne.

Uvidíte větu. Vyberte, jestli je věta správně, nebo ne.


A nakonec hra: vy versus krtci. Musíte trefit krtky, kteří mají správné věty se slovesy “přestat” a “skončit”.